O blogu

Publikujemy tutaj tylko zajawki ciekawych informacji dla szkół, uczniów, nauczycieli i rodziców. Najnowsze wiadomości z Gablotki Szkolnej wyświetlamy pod stałym adresem http://www.szkola.firmowa.eu/

czwartek, 31 stycznia 2013

Konkurs recytatorski „SPOT za jeden wiersz”

Konkurs recytatorski „SPOT za jeden wiersz”: Krakowskie Szkoły Artystyczne zapraszają wszystkich maturzystów do udziału w konkursie zatytułowanym „SPOT za jeden wiersz”. Nagrodą w konkursie recytatorskim jest roczne stypendium w szkole aktorskiej na kierunku dziennym.

Konkurs grantowy „Równać Szanse 2013”

Konkurs grantowy „Równać Szanse 2013”: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Misją programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

środa, 30 stycznia 2013

Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych: Fundacji Anny Dymnej „Republika Marzeń” już poraz drugi ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”. W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia, które piszą wiersze. Mogą to być osoby piszące rękami, ustami, stopami, a nawet powiekami.

poniedziałek, 28 stycznia 2013

Konkurs grafiki komputerowej „Komputerowa pisanka”

Konkurs grafiki komputerowej „Komputerowa pisanka”: Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach oraz Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku zaprasza dzieci w wieku 5 - 9 lat do udziału w Wojewódzkim Konkursie na grafikę komputerową pt. „Komputerowa Pisanka”. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 7-9 lat.

sobota, 26 stycznia 2013

Konkurs na programowanie robotów

Konkurs na programowanie robotów: Centrum Oprogramowania Motoroli w Krakowie od 2000 roku prowadzi projekt pod nazwą „Diversity” czyli „Różnorodność”. Celem XII edycji konkursu Diversity jest pokazanie uczniom możliwości jakie daje zawód inżyniera oprogramowania, a w szczególności zachęcenie dziewcząt do wzięcia pod uwagę informatyki, jako drogi przyszłego rozwoju i kariery.

piątek, 25 stycznia 2013

Ogólnopolskie Biennale Plastyczne „Kot”

Ogólnopolskie Biennale Plastyczne „Kot”: Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzie y” we Wrocławiu zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskim Biennale Plastycznym „Kot”. Biennale będzie prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzie ży w dziedzinie plastyki oraz wymiana doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu róż nych technik plastycznych.

czwartek, 24 stycznia 2013

Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka”

Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka”: Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu organizuje X Jubileuszowy Przegląd Teatrów Dziecięcych „Scenka”. Przegląd adresowany jest do przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz klas IV-VI szkół podstawowych.

Konkurs „Natura moich okolic”

Konkurs „Natura moich okolic”: Zarząd Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze orga­ni­zuje X V I I Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczno – Fotograficzny „Natura moich okolic”, w którym mogą wziąć udział pra­cow­nicy i eme­ryci pla­có­wek oświa­towo – wycho­waw­czych i nauko­wych z terenu całego kraju.

niedziela, 20 stycznia 2013

Konkurs plastyczny „Kot Filemon i przyjaciele”

Konkurs plastyczny „Kot Filemon i przyjaciele”: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Kot Filemon i przyjaciele”. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy I-VI).

sobota, 19 stycznia 2013

Konkurs „Skomponuj muzykę do wiersza Tuwima”

Konkurs „Skomponuj muzykę do wiersza Tuwima”: Portal Edumuz zaprasza do udziału w konkursie „Skomponuj muzykę do wiersza Tuwima”. Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli i dzieci lub rodziców i dzieci w wieku przedszkolnymi albo wczesnoszkolnym.

piątek, 18 stycznia 2013

Konkurs „Z energetyką w przyszłość”

Konkurs „Z energetyką w przyszłość”: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu organizuje IV edycję ogólnopolskiego konkursu „Z energetyką w przyszłość”, który adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Organizator ma nadzieję, że w przygotowanie prac przez uczniów zaangażują się nauczyciele biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, języka polskiego i plastyki.

Konkurs „gdzie śpią dobre anioły”

Konkurs „gdzie śpią dobre anioły”: Sulęciński Ośrodek Kultury jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu „gdzie śpią dobre anioły”. W konkursie udział wziąć może każdy, kto amatorsko zajmuje się fotografią i literaturą oraz ma ukończone 15 lat.

czwartek, 17 stycznia 2013

Konkurs plastyczny „Geometria w szarości” Rawicz 2013

Konkurs plastyczny „Geometria w szarości” Rawicz 2013: Gimnazjum w Sierakowie im. A. O. Przyjmy - Przyjemskiego jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Geometria w szarości” Rawicz 2013. Konkurs jest popularyzacją technik monochromatycznych.

Konkurs Papieski 2013

Konkurs Papieski 2013: Już po raz 9. Instytut Tertio Millennio organizuje Konkurs Papieski adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodych Polaków sylwetką i nauką Jana Pawła II, zainspirowanie ich do podejmowania działań w procesie kształtowania otaczającej ich rzeczywistości oraz zachęcenie do pogłębiania wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej.

środa, 16 stycznia 2013

Konkurs poświęcony promocji chemii

Konkurs poświęcony promocji chemii: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Chemicznego są organizatorami ogólnopolskiego etapu międzynarodowego konkursu EC2E2N. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział uczniowie i studenci, a ich zadaniem jest przygotowanie oryginalnej prezentacji multimedialnej, filmu lub plakatu opowiadającego o tym, w jaki sposób chemia pomaga w różnych dziedzinach życia.

Konkurs „Szkoła na Bursztynowym Szlaku 2013”

Konkurs „Szkoła na Bursztynowym Szlaku 2013”: Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników organizuje kolejną edycję konkursu „Szkoła na Bursztynowym Szlaku 2013”. Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terytorium Polski i innych krajów Europy, przez które przebiegał szlak bursztynowy.

poniedziałek, 14 stycznia 2013

Konkurs poetycki „Odkrywamy Talenty Przyszłości”

Konkurs poetycki „Odkrywamy Talenty Przyszłości”: Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji oraz Niepubliczne Gimnazjum nr 54 Pro Futuro w Warszawie zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie poetyckim „Odkrywamy Talenty Przyszłości”. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu poetyckiego "Odkrywamy Talenty Przyszłości" jest myśl Janusza Korczaka „Życie ludzkie jest jedną wielką podróżą, w której czasie rozkwitają marzenia”.

Konkurs na grafikę „Komputerowa pisanka”

Konkurs na grafikę „Komputerowa pisanka”: Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku oraz Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach organizują wojewódzki konkurs dla dzieci na grafikę komputerową pt. „Komputerowa pisanka”. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych związanych z Wielkanocą, rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz informatycznych u dzieci.

niedziela, 13 stycznia 2013

Konkurs „Eksperyment łańcuchowy” z fizyki

Konkurs „Eksperyment łańcuchowy” z fizyki: Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizują polską edycję konkursu „Eksperyment łańcuchowy”. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie skonstruowanie urządzenia, w którym wykorzystanie zjawisk fizycznych pozwoli na przetransportowanie metalowej kulki.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2013

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 2013: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza do udziału w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zaproszenie kierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na laureatów czekają między innymi, indeksy na uczelnie wyższe, na różne kierunki studiów oraz inne atrakcyjne nagrody, w tym m.in. pielgrzymka do Ziemi Świętej, Rzymu czy Wilna.

sobota, 12 stycznia 2013

Konkurs na esej o ulubionym wierszu

Konkurs na esej o ulubionym wierszu: Fundacja Evens ogłosiła V Konkurs „Poezja łączy ludzi” na najciekawszy esej o ulubionym wierszu. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej; mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs „Zimowa obserwacja ptaków”

Konkurs „Zimowa obserwacja ptaków”: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-artystycznym „Zimowa obserwacja ptaków”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum z powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, myślenickiego, cieszyńskiego, żywieckiego, suskiego, gorlickiego i wadowickiego.

czwartek, 10 stycznia 2013

Konkurs „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”

Konkurs „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”: Muzeum Historii Polski, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, zachęcają do odnalezienia i opisania osób, które miały wpływ na wychowanie młodego człowieka w II Rzeczypospolitej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Festiwal „OBCIACH 2013”

Festiwal „OBCIACH 2013”: Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu zaprasza do udziału w IX Festiwalu piosenki i małych form teatralnych „OBCIACH 2013”. W festiwalu mogą uczestniczyć zespoły i soliści z gimnazjów, liceów i placówek wychowania pozaszkolnego prezentujące różnorodne formy teatralne, w tym piosenkę, pantomimę czy kabaret.


wtorek, 8 stycznia 2013

Konkurs filmowy „REC – nakręć się na recykling”

Konkurs filmowy „REC – nakręć się na recykling”: Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „REC – nakręć się na recykling” organizowanym przez portal ZielonaLekcja.pl. Celem konkursu jest nagranie filmu o tematyce recyklingowej.

Warszawski Konkurs Historyczno - Literacki

Warszawski Konkurs Historyczno - Literacki: Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie zaprasza uczniów klas IV - VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I - III gimnazjów z terenu Warszawy do udziału w m Konkursie Historyczno - Literackim „II wojna światowa i w dziejach mojej rodziny”.

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Konkurs fotograficzny "Kocham psa bo..."

Konkurs fotograficzny "Kocham psa bo...": Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego "Kocham psa bo...". Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy osiągnęli pełnoletniość.

Konkurs literacki o Auschwitz

Konkurs literacki o Auschwitz: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzą konkurs literacki, którego temat brzmi „Co w moim dzisiejszym życiu znaczy Auschwitz?”. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.

sobota, 5 stycznia 2013

Konkurs filmowy Fun Lab

Konkurs filmowy Fun Lab: Zespół TV Laboratoria oraz Laboratoria.net zapraszają wszystkich pozytywnie zakręconych na punkcie nauki do wzięcia udziału w konkursie „FUN LAB, baw się z nami nauką”. Zadaniem uczestników jest przedstawienie materiału filmowego, na którym poruszone zostaną zagadnienia naukowe ukazane w nieszablonowy sposób.

Konkurs „Il Bel Paese” 2013

Konkurs „Il Bel Paese” 2013: Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu zaprasza do udziału w III. edycji konkursu „Il Bel Paese”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich uczących się języka włoskiego w szkole lub prywatnie.

czwartek, 3 stycznia 2013

Konkurs fotograficzny „Różnorodność wzbogaca”

Konkurs fotograficzny „Różnorodność wzbogaca”: Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji IOM w ramach projektu „Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski do udziału w konkursie pn.: „Tacy różni, a tacy podobni - cudzoziemcy w Polsce”. W 2013 roku organizatorzy czekaja na fotografie na temat „Różnorodność wzbogaca”.

Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży 2013

Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży 2013: Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku zaprasza do udziału w dwudziestej dziewiątej edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej. Na konkurs można przesyłać wiersze oraz opowiadania o dowolnej tematyce.

środa, 2 stycznia 2013

Grunwaldzki konkurs plastyczny

Grunwaldzki konkurs plastyczny: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem przygotowało konkurs plastyczny pt. „Król Władysław II Jagiełło triumfuje na Polach Grunwaldu”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat bitwy pod Grunwaldem, kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne oraz odwołanie do wartości rycerskich, zasad fair play i szacunku dla przeciwnika.

wtorek, 1 stycznia 2013

Konkurs literacki „Zwierzęta w książkach”

Konkurs literacki „Zwierzęta w książkach”: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Polskie Radio MERKURY w Poznaniu organizują 10. edycje Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych, Gimnazjów, Techników i Liceów pn. „Zwierzęta w książkach – Mój ulubieniec”. Celem konkursu jest promocja literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, badanie i rozwijanie gustów i preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, wspieranie szkół i bibliotek zwłaszcza z małych ośrodków oraz kształtowanie nawyków czynnego, samodzielnego udziału w kulturze.