O blogu

Publikujemy tutaj tylko zajawki ciekawych informacji dla szkół, uczniów, nauczycieli i rodziców. Najnowsze wiadomości z Gablotki Szkolnej wyświetlamy pod stałym adresem http://www.szkola.firmowa.eu/

niedziela, 31 maja 2015

Konkurs plastyczny „Darujmy światu pokój”

Konkurs plastyczny „Darujmy światu pokój”: Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat do udziału w XIV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Darujmy światu pokój”. Konkurs jest zaproszeniem skierowanym do dzieci i młodzieży do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości, w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen.


piątek, 29 maja 2015

Konkurs „Taką Cię kocham, moja Polsko”

Konkurs „Taką Cię kocham, moja Polsko”: Stało się już egminową tradycją, że zapraszamy do udziału w konkursie, którego tytuł jest przewrotny, wieloznaczny, wielokierunkowy. W tym roku jest to konkurs międzynarodowy „Taką Cię kocham, moja Polsko”.


Konkurs Rysunku Węglem – Łęczna 2015

Konkurs Rysunku Węglem – Łęczna 2015: Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA oraz CK - Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej organizują VIII Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem – Łęczna 2015, który skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.


czwartek, 28 maja 2015

Program „Finansoaktywni. Misja: Podatki”

Program „Finansoaktywni. Misja: Podatki”: Ministerstwa Finansów przygotowało program edukacyjny „Finansoaktywni. Misja: Podatki”. Projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, a jego głównym celem jest pokazanie w przystępny sposób relacji pomiędzy płaceniem podatków a finansowaniem przez państwo podstawowych działań, takich jak edukacja, budowa dróg czy zapewnienie bezpieczeństwa.


środa, 27 maja 2015

Plebiscyt „Nauczyciel muzyki roku 2015”

Plebiscyt „Nauczyciel muzyki roku 2015”: Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej organizuje pierwszy ogólnopolski plebiscyt „Nauczyciel muzyki roku 2015”. Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele w oświacie, w szkołach muzycznych, a także muzycy uczący, niezależnie od rodzaju muzyki dominującego w ich pracy.


wtorek, 26 maja 2015

Szkolenia dla kadry szkół gimnazjalnych

Szkolenia dla kadry szkół gimnazjalnych: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zapraszają na bezpłatne, dwudniowe szkolenie: „Doradztwo zawodowe - od diagnozy do ewaluacji - praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”. Rekrutacja uczestników szkolenia zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn.


poniedziałek, 25 maja 2015

Konkurs plastyczny „Wiosenne Kwiaty”

Konkurs plastyczny „Wiosenne Kwiaty”: Administracja Portalu Integracyjnego Domek Baby Jagi ogłosiła konkurs plastyczny „Wiosenne Kwiaty”, w którym mogą uczestniczyć dzieci niepełnosprawne z wszystkich placówek oświatowych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Świetlic Środowiskowych Socjoterapeutycznych. Mile widziane są również zgłoszenia indywidualne.


piątek, 22 maja 2015

Konkurs literacki im. M. Konopnickiej

Konkurs literacki im. M. Konopnickiej: Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu zaprasza młodzież do udziału w konkursie literackim na wiersz lub prozę. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich oraz uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego, a także młodzież polonijna w wieku od 13 do 20 lat.


czwartek, 21 maja 2015

Konkurs na esej w języku niemieckim

Konkurs na esej w języku niemieckim: Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie, który polega na napisaniu w języku niemieckim eseju na temat „das Ohr der erste Lehrmeister der Sprache“ i przesłaniu go do organizatora konkursu.


Szkolenia z mediacji czerwiec-lipiec 2015

Szkolenia z mediacji czerwiec-lipiec 2015: Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji, które odbędą się w okresie od czerwca do lipca 2015 r. Oferta szkoleniowa CMPP obejmuje szkolenie podstawowe – wprowadzenie do mediacji dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji oraz szkolenia z mediacji rodzinnej i gospodarczej - dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych lub gospodarczych.


środa, 20 maja 2015

Konkurs fotograficzny „Wiki Lubi Przyrodę”

Konkurs fotograficzny „Wiki Lubi Przyrodę”: Stowarzyszenie Wikimedia Polska wraz z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska organizują konkurs fotograficzny „Wiki Lubi Przyrodę”. Celem konkursu jest sfotografowanie dziedzictwa przyrodniczego znajdującego się na terenie Polski oraz przesłanie wykonanych zdjęć do repozytorium Wikimedia Commons.


wtorek, 19 maja 2015

Konkurs filmowy KOKOFY

Konkurs filmowy KOKOFY: Centrum Kultury w Sianowie zaprasza wszystkich filmowców na drugą edycję konkursu KOKOFY. Ważne, by tematyka filmu w jakikolwiek sposób dotyczyła wsi lub była z wsią związana. Wskazana przez organizatorów konkursu inspiracja może mieć charakter wyrazisty bądź symboliczny.


poniedziałek, 18 maja 2015

Konkurs fotograficzny „Kolor”

Konkurs fotograficzny „Kolor”: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym zaprasza gimnazjalistów do udziału w 4. Edycji Konkursu Fotograficznego „Kolor”. Tym razem motywem przewodnim konkursu będzie kolor różowy.


niedziela, 17 maja 2015

Projekt „Edu Lab - mobilna edukacja”

Projekt „Edu Lab - mobilna edukacja”: Fundacji alter eko zaprasza szkoły i inne placówki dydaktyczne z woj. mazowieckiego do bezpłatnego wypożyczania sprzętów dydaktycznych w ramach projektu „Edu Lab - mobilna edukacja”. Pomoce przeznaczone są do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej, pozwalających m.in. na badanie gleby, wody, mikroskopowanie, czy też wykonywanie doświadczeń z zakresu energii odnawialnej.


czwartek, 14 maja 2015

Konkurs „List do Ojca. List do Taty” 2015

Konkurs „List do Ojca. List do Taty” 2015: Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, oraz zespół Tato.Net Fundacji im. Cyryla i Metodego organizują konkurs dla uczniów klas IV i V „List do Ojca. List do Taty”. Przedmiotem konkursu są prace pisemne w formie listu do ojca.

środa, 13 maja 2015

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Żyrafki”

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Żyrafki”: Przedszkole Artystyczne „Żyrafki” zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym dla przedszkolaków. Konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.


Konkurs na projekt kompletu strojów

Konkurs na projekt kompletu strojów: Miejski Dom Kultury „Bogucice Zawodzie" ogłosił konkurs na projekt kompletu strojów w formie maskotek. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu kompletu strojów w formie maskotek, które będą wykorzystywane jako promocyjny wizerunek Miejskiego Domu Kultury „Bogucice - Zawodzie" i będą przeznaczone do celów popularyzatorskich, reklamowych, identyfikacyjnych itp.


poniedziałek, 11 maja 2015

Konkurs fotograficzny „Jedz lokalnie, my?lglobalnie”

Konkurs fotograficzny „Jedz lokalnie, myśl
globalnie”
: Polska Zielona Sieć wraz z Fundacją Otwarty Plan zapraszają uczniów oraz nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w międzynarodowym konkursie fotograficznym ukazującym żywność w perspektywie lokalnej i globalnej „Jedz lokalnie, myśl globalnie”. Zwycięski fotoreportaż będzie prezentowany na światowej wystawie EXPO 2015 w Mediolanie we wrześniu i październiku 2015.

Konkurs literacki „Pisanie dobre nachandrę” 2015

Konkurs literacki „Pisanie dobre na
chandr?” 2015
: Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pisanie dobre na chandrę” 2015. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 rok życia.

niedziela, 10 maja 2015

Program edukacyjny „Finansoaktywni. Misja:Podatki”

Program edukacyjny „Finansoaktywni. Misja:
Podatki”
: Ministerstwa Finansów przygotowało program edukacyjny „Finansoaktywni. Misja: Podatki”, adresowany do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Głównym celem projektu jest pokazanie w przystępny sposób relacji pomiędzy płaceniem podatków a finansowaniem przez państwo podstawowych działań, takich jak edukacja, budowa dróg czy zapewnienie bezpieczeństwa.


Konkurs plastyczny „Barwydzieci?stwa”

Konkurs plastyczny „Barwy
dzieciństwa”
: Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” w Nadarzynie zaprasza do wzięcia udziału w w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym VI edycji „Barwy dzieciństwa”. Tegoroczne hasło konkursu brzmi: „Daj się lepiej poznać”. Konkurs kierowany jest do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, placówek wsparcia dziennego, ognisk wychowawczych, świetlic środowiskowych oraz socjoterapeutycznych.

Konkurs plastyczny „Dr Clown”

Konkurs plastyczny „Dr Clown”: Fundacja „Dr Clown” pragnie zaprosić uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie, którego uczestnicy są proszeni o wykonanie pracy plastycznej pod tytułem „Mój przyjaciel Dr Clown”. Nagrodami są zestawy klocków LEGO.

sobota, 9 maja 2015

Konkurs na projekty internetowego wolontariatu

Konkurs na projekty internetowego wolontariatu: Przeniesienie projektów społecznych do internetu i otwarcie ich na społeczność internautów zwiększa ich zasięg. Polskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą ubiegać się o granty oraz udział w programie edukacyjnym, który profesjonalnie przygotuje je do prowadzenia projektu społecznego opartego na współpracy z e-wolontariuszami.

Konkurs dla u?ytkownik?w platformy EDUSCIENCE

Konkurs dla użytkowników platformy EDUSCIENCE: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zaprasza
nauczycieli do udziału w konkursie dla nowych użytkowników
platformy EDUSCIENCE. W konkursie mogą brać udział wyłącznie
nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.


piątek, 8 maja 2015

Konferencja o edukacji medialnej i cyfrowej

Konferencja o edukacji medialnej i cyfrowej: Fundacja Evens i partnerzy zapraszają na Media Meets Literacy – międzynarodową konferencję poświęconą wymianie praktyk z dziedziny edukacji medialnej i cyfrowej. W konferencji uczestniczyć będzie 250 specjalistów ds. edukacji medialnej z 20 krajów z całej Europy.

Biennale plastyczne „Kot”

Biennale plastyczne „Kot”:Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzież y” we Wrocławiu zaprasza dzieci i młodzie ż w wieku od 5 do 24 lat – uczniów wszystkich typów szkół oraz uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego do udziału w VIII Ogólnopolskim Biennale Plastycznym „Kot”.

Konkurs translatorski „Cytadela”2015

Konkurs translatorski „Cytadela”
2015
: XXV Liceum Ogólnokształcące i 19 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Bolesława Prusa w Warszawie zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Translatorskim „Cytadela”. Przedmiotem konkursu jest najlepsze tłumaczenie wyznaczonego tekstu literackiego lub popularnonaukowego na język angielski oraz wyznaczonego tekstu literackiego lub popularnonaukowego na język polski.

czwartek, 7 maja 2015

Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” 2015

Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” 2015: Przedszkole w Bukowie Śląskiej zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpieczne wakacje”. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli lub szkół z terenu całej Polski.


Konkurs „Local Heroes”

Konkurs „Local Heroes”: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży jest organizatorem internetowego konkursu „Local Heroes – projekt wolontariuszy PNWM“, który skierowany jest do młodzieży w wieku 16-26 lat z Polski i Niemiec. Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie, przeprowadzenie i audiowizualna dokumentacja zaangażowania społecznego zrealizowanego w otoczeniu uczestników.

środa, 6 maja 2015

Konkurs „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły”

Konkurs „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły”: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach zaprasza uczniów klas IV – VI z całej Polski do wzięcia udziału w kolejnej już edycji konkursu „Świadomy uczeń – zdrowy dorosły”. Tym razem zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji na temat: „Aktywnie i bezpiecznie po zdrowie”.


wtorek, 5 maja 2015

Konkurs fotograficzny „Mój dom, moja Ojczyzna, moja Europa” – 2015

Konkurs fotograficzny „Mój dom, moja Ojczyzna, moja Europa” – 2015: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży „Mój dom, moja Ojczyzna, moja Europa” – 2015. Organizatorzy pozostawiają uczestnikom konkursu pełną swobodę w interpretacji tematu konkursu. Nie ma również żadnych ograniczeń jeśli chodzi o środki realizacji zadania konkursowego.


poniedziałek, 4 maja 2015

Program społeczny „Kolorowe boiska...”

Program społeczny „Kolorowe boiska...”: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA prowadzi dziewiąta edycję ogólnopolskiego programu społecznego „Kolorowe boiska... czyli Szkolna Pierwsza Liga”. Celem programu jest popularyzowanie wśród dzieci idei aktywnego spędzania wolnego czasu, wspólnego działania na rzecz szkoły, a także stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Akcja skierowana jest do szkół podstawowych z małych miejscowości do 30 000 mieszkańców.


Program „Kluby Sportowe Orange”

Program „Kluby Sportowe Orange”: Trwa drugi nabór do programu „Kluby Sportowe Orange” i kolejne 50 klubów sportowych otrzyma m.in. sprzęt sportowy, treningowy, tablet z dostępem do Internetu oraz możliwość udziału w szerokim programie szkoleniowym. Najaktywniejsze kluby mogą liczyć na dodatkowe nagrody w tym wspólny trening z piłkarzem Jerzym Dudkiem, szczypiornistą Arturem Siódmiakiem, czy lekkoatletą Marcinem Urbasiem.


niedziela, 3 maja 2015

Konkurs „Zjawiska optyczne wokół nas”

Konkurs „Zjawiska optyczne wokół nas”: Młodzieżowy Dom Kultury „Domek Harcerza” w Wieluniu zaprasza uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Fizyczno-Fotograficznym „Zjawiska optyczne wokół nas”. Organizatorzy oczekują na fotografie barwne lub czarno-białe formatu 15 × 21 cm i poprawne technicznie.Projekt edukacyjny „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”

Projekt edukacyjny „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych realizuje nowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów z terenów wiejskich „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”. Program zakłada organizację cyklicznych pozalekcyjnych zajęć sportowych, a jego celem jest promocja aktywności fizycznej wśród najmłodszych oraz edukacja przyrodnicza oparta o bogactwo Lasów Państwowych.


Program „Ekspedycja Cartoon Network”

Program „Ekspedycja Cartoon Network”: Program telewizyjny „Ekspedycja Cartoon Network” to nowoczesna wersja podchodów. W każdym odcinku troje śmiałków z jednej klasy lub innego zorganizowanego kółka zainteresowań stawia czoła trzem wyzwaniom. Casting skierowany jest do dzieci w wieku od 9 do 13 lat.


sobota, 2 maja 2015

Konkurs „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem”

Konkurs „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem”: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.


piątek, 1 maja 2015

Konkurs „Bohaterowie drugiego planu”

Konkurs „Bohaterowie drugiego planu”: Muzeum Historii Polski, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi zapraszają do udziału w konkursie historyczno - filmowym „Bohaterowie drugiego planu”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w kraju i poza jego granicami.


Konkurs „Bohaterowie drugiego planu”

Konkurs „Bohaterowie drugiego planu”: Muzeum Historii Polski, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi zapraszają do udziału w konkursie historyczno - filmowym „Bohaterowie drugiego planu”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w kraju i poza jego granicami.