O blogu

Publikujemy tutaj tylko zajawki ciekawych informacji dla szkół, uczniów, nauczycieli i rodziców. Najnowsze wiadomości z Gablotki Szkolnej wyświetlamy pod stałym adresem http://www.szkola.firmowa.eu/

czwartek, 31 maja 2018

Konkurs na plakat o Odrze

Konkurs na plakat o Odrze: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Biblioteka Śląska w Katowicach ogłosiły konkurs na plakat naukowy „Odra – Rzeka Pozytywnej Energii”. Konkurs adresowany jest wyłącznie do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie województwa śląskiego.


środa, 30 maja 2018

Konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” 2018

Konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” 2018: Fundacja mBanku jest organizatorem konkursu grantowego „Wakacje z matematyką”. W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na realizację projektów aktywności pozalekcyjnych, dzięki którym dzieci spędzające wakacje w mieście będą miały dostęp do ciekawych zajęć łączących zabawę z nauką matematyki.


wtorek, 29 maja 2018

Konkurs literacki „Giętkie Pióro”

Konkurs literacki „Giętkie Pióro”: Stowarzyszenie Parafiada ogłosiło kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu literackiego „Giętkie Pióro”, który przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13 – 17 lat. Tegoroczna edycja związana jest z 20 rocznicą śmierci Zbigniewa Herberta.


poniedziałek, 28 maja 2018

Konkurs historyczno - plastyczny „Polacy i Kosmos”

Konkurs historyczno - plastyczny „Polacy i Kosmos”: Co roku, 12 kwietnia obchodzony jest Dzień Kosmonautyki, dla upamiętnienia pierwszego lotu człowieka w Kosmos, który odbył się w 1961 roku. Aby poznać i przybliżyć osoby oraz fakty związane z udziałem naszych rodaków w eksploracji Kosmosu, Miejski Dom Kultury w Kole zaprasza do udziału w konkursie historyczno - plastycznym „Polacy i Kosmos”, którego pomysłodawcą jest dr Armand Budzianowski.


niedziela, 27 maja 2018

Konkurs „Widokówka z mojego miasta”

Konkurs „Widokówka z mojego miasta”: Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny „Widokówka z mojego miasta”, który przeznaczony jest dla uczniów klas I – VII szkół z oddziałami integracyjnymi. Przedmiotem konkursu jest wykonanie widokówki swojego miasta z nazwą miejscowości:

sobota, 26 maja 2018

Czy zawód architekta jest opłacalny?

Czy zawód architekta jest opłacalny?: Architektura jest bardzo rozwojowym kierunkiem studiów. Wciąż rośnie liczba chętnych pragnących studiować ten unikalny kierunek, łączący w sobie właściwie wszystkie możliwe dziedziny nauki. Jeśli ktoś chce się sprawdzić w projektowaniu architektury na szeroką skalę, powinien nie tylko mieć szerokie zainteresowania, ale także umysł ścisły z dobrze rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną.


Konkurs na plakat „człowiek i słowo”

Konkurs na plakat „człowiek i słowo”: Fundacja Peace Festival Oświęcim jest organizatorem konkursu dla amatorów sztuk plastycznych i zawodowych grafików pod hasłem “człowiek i słowo”. Zadaniem konkursu jest wybór projektu plakatu podejmującego temat wolności słowa, wolności osobistej, wolności poglądów, wierzeń, wyborów.


Warsztaty Pierwszej Pomocy

Warsztaty Pierwszej Pomocy: Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w Warsztatach Pierwszej Pomocy. Naszym celem jest promowanie podstawowej wiedzy przedmedycznej wśród dzieci.

czwartek, 24 maja 2018

Konkurs „Pożeracz moich smutków”

Konkurs „Pożeracz moich smutków”: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Pożeracz moich smutków”, który adresowany jest do dzieci w wieku 6-9 lat. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu formy przestrzennej przedstawiającej pożeracza indywidualnych trosk.


środa, 23 maja 2018

Piknik Naukowy „Ruch”

Piknik Naukowy „Ruch”: Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik przygotowują kolejną edycję Pikniku Naukowego. Tegoroczny Piknik poświęcony będzie zagadnieniu ruchu i wszystkiemu co z nim związane.


wtorek, 22 maja 2018

Konkurs na logo stacji benzynowych

Konkurs na logo stacji benzynowych: Operator stacji benzynowych, firma ETRA SA zaprasza chętnych do udziału w konkursie na projekt logo sieci automatycznych stacji benzynowych MEWA. Uczestnikami konkursu mogą być, za zgodą swoich rodziców (opiekunów prawnych), dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat, uczące się w szkołach powiatów wołomińskiego i grodziskiego.


poniedziałek, 21 maja 2018

Konkurs „Rysowanie na ekranie”

Konkurs „Rysowanie na ekranie”: Szkoła Podstawowa Nr 27 w Rzeszowie zaprasza uczniów klas I-III do udziału w konkursie „Rysowanie na ekranie”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy graficznej w programie graficznym Paint, przedstawiającej ciekawą ilustrację tematu: „Wolontariat – jak mogę pomagać innym?”


Konkurs Alchemia Teatralna 2018

Konkurs Alchemia Teatralna 2018: Świdnicki Ośrodek Kultury organizuje konkurs na sztukę teatralną – Alchemia Teatralna 2018. W konkursie mogą wziąć udział gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe.


niedziela, 20 maja 2018

Konkurs „Ptaki krajobrazu rolniczego”

Konkurs „Ptaki krajobrazu rolniczego”: Stowarzyszenie Ptaki Polskie z siedzibą w Goniądzu jest organizatorem konkursu fotograficznego „Ptaki krajobrazu rolniczego”. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich oraz młodzieży od 13 roku życia.

sobota, 19 maja 2018

Akcja charytatywno-konsumencka „Serce Rośnie”

Akcja charytatywno-konsumencka „Serce Rośnie”: Fundacja "Wawel z Rodziną" prowadzi akcję charytatywno-konsumenckią „Serce Rośnie”. Zebrane środki finansowe Fundacja w całości przeznaczy na realizację innowacyjnych programów edukacyjnych skierowanych do dzieci.


piątek, 18 maja 2018

Konkurs ”Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”

Konkurs ”Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”: Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach zapraszają chętnych uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”. Do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne.


czwartek, 17 maja 2018

Konkurs „(Pod)różne historie” 2018

Konkurs „(Pod)różne historie” 2018: MDK w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskich konkursach fotograficznym i literackim o tematyce podróżniczej „(Pod)różne historie”. Konkursy skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.


środa, 16 maja 2018

Festiwal piosenki „Skowroneczek”

Festiwal piosenki „Skowroneczek”: Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” organizują XV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”. W Festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 5 –16 lat.


wtorek, 15 maja 2018

Konkurs fotograficzny „Żywioły – Ziemia”

Konkurs fotograficzny „Żywioły – Ziemia”: Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO w Lęborku zaprasza do udziału w V Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Żywioły – Ziemia”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (dzieci w wieku 6 – 14 lat) zajmujących się amatorsko fotografią.


poniedziałek, 14 maja 2018

Konkurs „Do Hymnu”

Konkurs „Do Hymnu”: Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych „Do Hymnu” organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.


Konkurs „Nauka dla Ciebie”

Konkurs „Nauka dla Ciebie”: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie organizuje konkurs „Nauka dla Ciebie”, którego celem jest zachęcenie nauczycieli do stosowania w procesie dydaktycznym metody badawczej oraz rozwijanie umiejętności tworzenia rozwiązań edukacyjnych, rozbudzających zainteresowania naukowe uczniów. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie drużyny składającej się z z dwójki nauczycieli i nieograniczonej liczby uczniów klas 1–7 szkół podstawowych lub klas drugich gimnazjalnych.


niedziela, 13 maja 2018

Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie

Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie: Science on Stage Polska zaprasza do udziału w 11. Ogólnopolskim Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie. Do udziału w festiwalu zaproszeni są nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyki i informatyki) ze szkół wszystkich typów oraz popularyzatorzy i dydaktycy tych nauk z wyższych uczelni z całej Polski.


Konkurs „Skarby Polski na Liście UNESCO”

Konkurs „Skarby Polski na Liście UNESCO”: Muzeum Zamkowe w Malborku organizuje konkurs internetowy „Skarby Polski na Liście UNESCO”. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat obiektów z terenu Polski wpisanych na Listę UNESCO. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe.


piątek, 11 maja 2018

Nie wolno mnie gnębić!

Nie wolno mnie gnębić!: Przemoc rówieśnicza to zjawisko, które dotyka wiele naszych dzieci. Mimo, że wciąż powstają kolejne projekty i programy mające na celu wyeliminowanie przemocy, niemal w każdym szkolnym środowisku znajdą się gnębieni i gnębiciele. Jak rozmawiać z dzieckiem będącym ofiarą przemocy? Jak mu pomóc? Odpowiedzi na te pytania poszukajcie w książeczce „Nie wolno mnie gnębić! Pierwsza rozmowa o... przemocy rówieśniczej”.


środa, 9 maja 2018

Konkurs literacki „U nas za stodołą”

Konkurs literacki „U nas za stodołą”: Fundacja Ku Przeszłości organizuje ogólnopolski konkurs literacki „U nas za stodołą”. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania fantastycznego, science-fiction lub horroru, którego fabuła rozgrywała się będzie w warunkach polskiej wsi.


Konkurs plastyczny „Afryka dzika”

Konkurs plastyczny „Afryka dzika”: Szkoła Podstawowa Nr 27 w Rzeszowie jest organizatorem konkursu plastycznego „Podróż przez morza i oceany - Afryka dzika”. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych z całej Polski.


wtorek, 8 maja 2018

Dyktando Kleszczowskie 2018

Dyktando Kleszczowskie 2018: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kleszczowie zaprasza wszystkich miłośników ortografii na IX Dyktando Kleszczowskie – Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny. Dyktando jest konkursem o zasięgu ogólnopolskim, jednoetapowym, organizowanym dla trzech grup wiekowych.poniedziałek, 7 maja 2018

Konkurs „Pełnoletni 1918/2018”

Konkurs „Pełnoletni 1918/2018”: Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu przygotowało konkurs „Pełnoletni 1918/2018”. Konkurs odbywa się w ramach programu Niepodległa i skierowany jest do uczniów szkół średnich z całej Polski.


niedziela, 6 maja 2018

Stypendia z Funduszu „Rozwiń Skrzydła”

Stypendia z Funduszu „Rozwiń Skrzydła”: Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka, Fundacja im. Stefana Batorego przyjmuje wnioski o stypendia, o które mogą ubiegać się maturzyści z niezamożnych rodzin, zamierzający studiować na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich w polskich uczelniach państwowych.


Konkurs grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży” 2018

Konkurs grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży” 2018: Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży”. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości Fundacja pomoże dofinansować projekty dotyczące historii i muzyki.


piątek, 4 maja 2018

Kampania „Wyślij Paczkę – Przekaż Pomoc!”

Kampania „Wyślij Paczkę – Przekaż Pomoc!”: Wakacje i koniec roku szkolnego zbliżają się ogromniastymi krokami. Ale jeszcze możesz pomóc dzieciom w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie! Zorganizuj zbiórkę zabawek, przyborów szkolnych, słodyczy, żywności - dzieciom potrzebne jest wszystko!

czwartek, 3 maja 2018

Szkolenie „Najważniejsze aspekty współpracy z głuchym klientem”

Szkolenie „Najważniejsze aspekty współpracy z głuchym klientem”: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki za[prasza na bezpłatne szkolenie pn.: „Najważniejsze aspekty współpracy z głuchym klientem”. Oferta skierowana jest do psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, coachów, trenerów pracy, doradców zawodowych oraz innych specjalistów związanych z pracą rozwojową i wspieraniem kariery, którzy nie znają języka migowego, ale pomimo tego chcieliby rozszerzyć swoją ofertę na współpracę z głuchymi klientami.


środa, 2 maja 2018

Konkurs filmowy „Kokofy”

Konkurs filmowy „Kokofy”: Centrum Kultury w Sianowie organizuje konkurs filmowy „Kokofy”, który polega na nagraniu jednominutowego filmu o wsi. Do wyboru są trzy kategorie: fabuła, mini dokument oraz forma.


Konkurs plastyczny „Piękna nasza Polska cała!”

Konkurs plastyczny „Piękna nasza Polska cała!”: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia są organizatorami ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Piękna nasza Polska cała!”. Mottem konkursu są słowa Świętego Jana Pawła II : "Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.”


wtorek, 1 maja 2018

Program edukacyjny „Planeta Energii” 2018

Program edukacyjny „Planeta Energii” 2018: Grupa Energa prowadzi autorski, ogólnopolski program edukacyjny „Planeta Energii”, którego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy o energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnej formy edukacji, odpowiadającej potrzebom i realiom współczesnego świata. Projekt stawia przede wszystkim na naukę poprzez zabawę i interaktywne doświadczenia, dzięki czemu dzieci mają możliwość wzięcia udziału w niestandardowych lekcjach oraz pokazach.


Konkurs literacki „Gniewińskie Pióro”

Konkurs literacki „Gniewińskie Pióro”: Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu literackiego „Gniewińskie Pióro”. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-17 lat oraz osób dorosłych.