O blogu

Publikujemy tutaj tylko zajawki ciekawych informacji dla szkół, uczniów, nauczycieli i rodziców. Najnowsze wiadomości z Gablotki Szkolnej wyświetlamy pod stałym adresem http://www.szkola.firmowa.eu/

niedziela, 29 marca 2015

Konkurs dla szkół „Festiwal Baterii”

Konkurs dla szkół „Festiwal Baterii”: Konkurs „Festiwal Baterii” skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy V-VI) oraz gimnazjów, a przygotowany został z myślą o ukrytych talentach muzycznych. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest wytypowanie zespołu liczącego od 10 do 20 uczniów z danej szkoły, który pod kierunkiem opiekuna - nauczyciela danej placówki oświatowej - przygotuje tekst piosenki zachęcającej do prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami.


Konkurs fotograficzny „Pocztówka z mojego miasta”

Konkurs fotograficzny „Pocztówka z mojego miasta”: Przedszkole Miejskie nr 130 w Łodzi zaprasza przedszkola z całej Polski do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Pocztówka z mojego miasta”. Uczestnicy konkursu wykonują jedno zdjęcie przedstawiające dzieci biorące udział w konkursie na tle wybranego obiektu miasta.


sobota, 28 marca 2015

Ogólnopolski Konkurs „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem”

Ogólnopolski Konkurs „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem”: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim "„Zamknij w kadrze, opowiedz piórem”. Uczestnicy będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa klasy I-III, szkoła podstawowa klasy IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.


czwartek, 26 marca 2015

Konkurs „Tu powstała Polska”

Konkurs „Tu powstała Polska”: Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, Miasto Gniezno oraz Językowa Szkoła Podstawowa Prymus ogłaszają konkurs filmowy pn. „Tu powstała Polska”. Konkurs ma formułę zamkniętą i adresowany jest do 6-8 osobowych zespołów uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu całej Polski.


Konkursu „Polska wieś w oczach młodych”

Konkursu „Polska wieś w oczach młodych”: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu „Polska wieś w oczach młodych”. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do nauczycieli i uczniów gimnazjów wiejskich z terenu całego kraju ale mogą również uczestniczyć w nim uczniowie szkół miejskich pochodzący z terenów wiejskich lub zainteresowani w/w tematyką.


środa, 25 marca 2015

Konkurs multimedialny o Janie Pawle II

Konkurs multimedialny o Janie Pawle II: Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. Mariusza Zaruskiego w Świdnicy zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym o Janie Pawle II. Konkurs jest skierowany do uczniów klas szóstych szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


wtorek, 24 marca 2015

Projekt „Nasza Mała Biblioteka”

Projekt „Nasza Mała Biblioteka”: >Polska uczestniczy w międzynarodowym projekcie kulturalno-edukacyjnym „Nasza Mała Biblioteka”, który skierowany jest do dzieci w wieku 6-9 lat. Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu Kreatywna Europa Kultura i polega na współpracy wydawnictw z nauczycielami, bibliotekarzami oraz rodzicami.


Konkurs „Przeciągi Literackie”

Konkurs „Przeciągi Literackie”: Dom Kultury SCK w Mielcu organizuje „Przeciągi Literackie”, czyli konkurs na opowiadanie, wiersz lub inną krótką formę literacką. Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikiem może być każda osoba w wieku 15 – 20 lat.


niedziela, 22 marca 2015

Rekrutacja do XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Rekrutacja do XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży: Organizatorzy Sejmu Dzieci i Młodzieży uruchomili rekrutację posłów na XXI sesję tego wydarzenia. Celem tegorocznej edycji tego wydarzenia jest zaangażowanie uczniów w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, nauka postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną i promowanie aktywnej postawy względem społeczności lokalnej.

Konkurs Piosenki Hiszpańskojęzycznej

Konkurs Piosenki Hiszpańskojęzycznej: LO im. A. Mickiewicza w Raciborzu zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Hiszpańskojęzycznej. Do konkursu mogą zgłaszać się zarówno soliści, jak i zespoły wokalne.


Konkurs papieski dla młodej Polonii

Konkurs papieski dla młodej Polonii: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do udziału międzynarodowym konkursie plastycznym "Papież, Polak, Pielgrzym" dla dzieci i młodzieży skupionych w środowiskach Polonii na całym świecie. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie prac przedstawiających Jana Pawła II jako papieża, pielgrzyma, ale przede wszystkim Polaka.


Konkurs dla młodzieży „Aliante 2015”

Konkurs dla młodzieży „Aliante 2015”: Aliante 2015 to kolejna, już 14. edycja konkursu o charakterze międzynarodowym. Jeżeli interesujesz się Sojuszem Północnoatlantyckim, polityką bezpieczeństwa oraz stosunkami międzynarodowymi koniecznie weź udział w projekcie. W tym roku jest on organizowany w 11 krajach, głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Jagello 2000 z Czech, zaś w Polsce Aliante koordynuje STOWARZYSZENIE EURO-ATLANTYCKIE.


piątek, 20 marca 2015

Konkurs plastyczny „Przez okulary wiary”

Konkurs plastyczny „Przez okulary wiary”: Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie przy ul. Deotymy 37 jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Przez okulary wiary” - dla klas 0-6 szkół podstawowych. Honorowy Patronat nad konkursem objął Instytut Jana Pawła II w Warszawie.Seminarium Samorządów Uczniowskich we Wrocławiu

Seminarium Samorządów Uczniowskich we Wrocławiu: ZSTIE - Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu zaprasza przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z każdej szkoły wraz z opiekunami na III Seminarium Samorządów Uczniowskich. Tematem tegorocznej edycji jest „Rola mediów szkolnych. Czy są one tylko źródłem informacji o tym, co dzieje się w szkole?”.


Konkurs na plakat „Człowiek robot”

Konkurs na plakat „Człowiek robot”: Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Graficznego pt. „Człowiek robot”. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - techników i liceów ogólnokształcących w kraju i zagranicą.


czwartek, 19 marca 2015

Konkurs na plakat „Człowiek robot”

Konkurs na plakat „Człowiek robot”: Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Graficznego pt. „Człowiek robot”. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - techników i liceów ogólnokształcących w kraju i zagranicą.


środa, 18 marca 2015

Konkurs „Niepełnosprawni – tacy sami, czy inni?”

Konkurs „Niepełnosprawni – tacy sami, czy inni?”: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Gliwicach organizuje wojewódzki konkurs plastyczno-literacki „Niepełnosprawni – tacy sami, czy inni?”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.


Konkurs literacki „Zalajkuj rzeczywistość”

Konkurs literacki „Zalajkuj rzeczywistość”: V LO w Rybniku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika. Temat tegorocznej edycji brzmi: „Zalajkuj rzeczywistość – młody człowiek we współczesnym świecie”. Konkurs skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015”

Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015”: Urząd Patentowy RP we współpracy z Polską Akademią Dzieci oraz Polskim Towarzystwem Badań Gier organizuje II edycja konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015”. W konkursie mogą brać udział dzieci do 13 roku życia.

wtorek, 17 marca 2015

Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży

Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży: Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza do udziału w kolejnej - XVII edycji Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2015. Organizatorzy zachęcają do nadsyłania zdjęć ukazujących młodzież oraz postrzeganą przez nią rzeczywistość.


Konkurs dla dzieci i młodzieży „Być Polakiem”

Konkurs dla dzieci i młodzieży „Być Polakiem”: Fundacja „Świat na Tak” - wraz z partnerami - zaprasza osoby w wieku 8-25 lat, mieszkające poza granicami Polski, do udziału w konkursie „Być Polakiem”. Na konkurs należy przygotować pracę pisemną lub multimedialną na jeden z podanych tematów. Nagrodą jest pobyt edukacyjno - kulturalny w Ojczyźnie.


Międzyszkolny konkurs języka angielskiego

Międzyszkolny konkurs języka angielskiego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu zachęca do wzięcia udziału w III Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego. Uczestnikami konkursu mogą być zgłoszeni drogą elektroniczną gimnazjaliści placówek szkolnictwa specjalnego z województwa małopolskiego i śląskiego.


poniedziałek, 16 marca 2015

Konkurs plastyczny „Dzieci z różnych stron świata”

Konkurs plastyczny „Dzieci z różnych stron świata”: Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaworznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dzieci z różnych stron świata” - pacynka, kukiełka lub marionetka. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z klas I-III szkół podstawowych.


Szkolenie: Praca z rodziną

Szkolenie: Praca z rodziną: Pracownia Psychoedukacji i Terapii (Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego) zaprasza na szkolenie: PRACA Z RODZINĄ - interwencja i pomoc. Adresaci szkolenia: nauczyciele, asystenci rodzinni, pracownicy socjalni, wychowawcy świetlic, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, wychowawcy placówek opiekuńczych.


sobota, 14 marca 2015

Konkurs „Fizyka da się lubić” 2015

Konkurs „Fizyka da się lubić” 2015: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Fizycznego ogłosił konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Fizyka da się lubić”. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: doświadczalnej i literackiej.


Konkurs plastyczny „Autoportret, czyli portret własny”

Konkurs plastyczny „Autoportret, czyli portret własny”: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Autoportret, czyli portret własny”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.


Konkurs Story Cubes

Konkurs Story Cubes: Story Cubes to dziewięć sześciennych kostek, z których każda zawiera na ściankach odmienny zestaw ilustracji. Firma Rebel zaprasza wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Story Cubes. Uczniowie na podstawie otrzymanych wyników rzutów kostkami Story Cubes piszą opowiadania trzymając się ustalonych zasad.


piątek, 13 marca 2015

Ogólnopolski konkurs geologiczny

Ogólnopolski konkurs geologiczny: Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego zaprasza do udziału w konkursie geologiczno-środowiskowym „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe).


Konkurs literacko – plastyczny o siatkówce

Konkurs literacko – plastyczny o siatkówce: Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie zaprasza młodzież szkolną do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Plastycznym „SIATKÓWKA – SPORT, CO ŁĄCZY A NIE DZIELI!”. Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs przyczyni się do powiększenia grona sympatyków tej pięknej dyscypliny sportowej.


czwartek, 12 marca 2015

Konkurs „RKBN Fest”

Konkurs „RKBN Fest”: Ogólnopolska kampania edukacyjna Rakoobrona, organizowana przez Fundację Rosa oraz Fundację Onkologiczną DUM SPIRO-SPERO, to walka z trójką przeciwników: podstępnym zabójcą - rakiem szyjki macicy, agresywnym przeciwnikiem - czerniakiem złośliwym oraz seryjnym mordercą - rakiem płuca. W ramach kampanii organizowany jest ogólnopolski konkurs „RKBN Fest”, skierowanych do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


wtorek, 10 marca 2015

Konkurs „Jan Paweł II – patron najgodniejszy”

Konkurs „Jan Paweł II – patron najgodniejszy”: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie (wraz z partnerami) zapraszają do udziału w XIV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO „JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY”. Konkurs jest adresowany do starszych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów z województwa małopolskiego.

poniedziałek, 9 marca 2015

Konkurs fotograficzny „Baśniowy świat”

Konkurs fotograficzny „Baśniowy świat”: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie oraz Wejherowskie Centrum Kultury organizują pierwszą edycję konkursu fotograficznego „Baśniowy świat”. Konkurs ma zachęcić młodych ludzi do korzystania z możliwości, jakie daje fotografia cyfrowa oraz programy graficzne.


Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej

Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej: Gimnazjum Nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie organizuje XVI Ogólnopolski Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Ekonomicznej Pińczów 2015. W turnieju biorą udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.


Przegląd filmów „Oko Kalejdoskopu”

Przegląd filmów „Oko Kalejdoskopu”: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu organizuje II Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci „Oko Kalejdoskopu” i zachęca serdecznie do nadsyłania filmów animowanych zrealizowanych przez dzieci. Nadesłane na Przegląd filmy są prezentowane na dużych ekranach nie tylko w miejscu, w którym odbywa się Przegląd, ale również w kilku instytucjach kultury w całym kraju. Widzami są rówieśnicy autorów.

niedziela, 8 marca 2015

Konkurs „Jakie znasz zawody?” 2015

Konkurs „Jakie znasz zawody?” 2015: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Jakie znasz zawody?”, w którym mogą uczestniczyć uzdolnieni uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli.


Konkurs „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”

Konkurs „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”: Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie poświęconym Janowi Kilińskiemu „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: literackiej, muzyczno-literackiej oraz plastycznej.


sobota, 7 marca 2015

Konkurs plastyczny „Ptaki Cudaki”

Konkurs plastyczny „Ptaki Cudaki”: Rzeszowski Dom Kultury zaprasza dzieci oraz młodzież do wzięcia udziału w III Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Ptaki Cudaki”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat, tj. grup przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów.


Konferencja wychowawców świetlic szkolnych

Konferencja wychowawców świetlic szkolnych: Instytut Badań w Oświacie zaprasza na VII Konferencję Wychowawców Świetlic Szkolnych. Gościem specjalnym konferencji będzie Pani Sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk.


piątek, 6 marca 2015

Konkurs plastyczny „Inne Spojrzenie”

Konkurs plastyczny „Inne Spojrzenie”: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu jest organizatorem międzynarodowego konkursu plastycznego „Inne Spojrzenie”. Zadaniem uczestników trzynastej edycji naszego konkursu jest stworzenie pracy konkursowej o tytule: Moja przygoda w kosmosie.


Konkurs literacki „Zalajkuj rzeczywistość ...”

Konkurs literacki „Zalajkuj rzeczywistość ...”: V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku serdecznie zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika, skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Zalajkuj rzeczywistość – młody człowiek we współczesnym świecie”.


czwartek, 5 marca 2015

Konkurs „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka”

Konkurs „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka”: Fundacja Osobom Niepełnosprawnym „ALE Jestem” zaprasza do wzięcia udziału w I edycji konkursu plastycznego pod hasłem: „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka”. Konkurs kierowany jest do dzieci z przedszkoli i klas I - V SP.


Konkurs „Historia jednej fotografii”

Konkurs „Historia jednej fotografii”: Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficzno-literackim „Historia jednej fotografii” organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literacki Sopot 2015. Organizatorzy chcą zachęcić młodzież zarówno do rozwijania obserwacji i wyobraźni w dziedzinie fotografii, jak i do twórczości literackiej.


środa, 4 marca 2015

Zajęcia z edukacji ekologicznej - Bacowskie Bajanie

Zajęcia z edukacji ekologicznej - Bacowskie Bajanie: Gospodarstwo agroturystyczne „Bacówka u Harnasia” zaprasza na zajęcia z edukacji ekologicznej, podczas których gospodarz (baca) przekazuje dzieciom swoją życiową mądrość, doświadczenia, rozmawia z nimi, oprowadza je po gospodarstwie i najbliższej okolicy a także organizuje dla nich zabawy i konkursy. Bacówka wyposażona jest w wiele przedmiotów dawnych, nierzadko o wartości muzealnej.


Konkurs „Polska pachnąca w lipach…”

Konkurs „Polska pachnąca w lipach…”: Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie organizuje II Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny dotyczący twórczości ks. Jana Twardowskiego pod hasłem „Polska pachnąca w lipach…”. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VI szkół podstawowych.


poniedziałek, 2 marca 2015

Konkurs fotograficzny „Gdynia z żaglem w tle”

Konkurs fotograficzny „Gdynia z żaglem w tle”: Szkoła Podstawowa nr 39, im. kpt. ż. w. K. Jurkiewicza w Gdyni jest organizatorem konkursu fotograficznego „Gdynia z żaglem w tle”. Przedmiotem pracy w konkursie powinny być ciekawe miejsca Gdyni związane z morzem, sfotografowane przez uczniów klas I-III gdyńskich szkół. Ważnym elementem zdjęcia jest motyw żagla, który powinien się na nim znajdować.


niedziela, 1 marca 2015

Kurs pedagogiki teatru dla nauczycieli

Kurs pedagogiki teatru dla nauczycieli: Małopolski Instytut Kultury (w ramach programu Dilettante) oraz Teatr Figur Kraków zapraszają do udziału w wyjątkowym kursie pedagogiki teatru. Celem kursu jest przekazanie nauczycielom szkolnym i pedagogom teatru narzędzi niezbędnych do interpretacji spektaklu, realizacji warsztatów, prowadzenia grupy teatralnej oraz uczenia teatru.


Konkurs językowy „Pokaż nam język”

Konkurs językowy „Pokaż nam język”: Wyższe Szkoły Bankowe są organizatorem XV edycji ogólnopolskiego konkursu językowego „Pokaż nam język”. W tym roku temat przewodni konkursu brzmi - Jak zbudować własną markę? Organizatorzy zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczących się języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego do sprawdzenia swoich kompetencji językowych.